Invokace//multimedia

Tento projekt s názvem INVOKACE vznikl destilací původně sedmidílného stejnojmenného kurzu, který probíhal „naživo“. Má sloužit jako samostatný domácí kurz postavený tak, aby se do srdcí svých zájemců dostával co nejvíce smyslovými branami (ušima, očima i celým tělem). S trochou nadsázky o něm mluvím jako o multimediálním, protože se skládá ze čtveřice formátů:
video-audio-biblio-paleo (5 videí, 4 audio nahrávky, 1 text a 5 výšivek).

Video = pět videí, z nichž čtyři podrobně vysvětlují jednotlivé úseky dechových a pohybových sekvencí inspirovaných tématy: 

~ Šeherezáda aneb když rozmrzají ledy, teče z nich Život;
~ Svatý blázen aneb když mizí hranice, šíří se Svoboda;
~ Poustevnice aneb když nastane Ticho, vnitřní víno zraje; 
~ Fénix aneb když padáme do hlubin, letíme ke Vzkříšení.  

Tyto tematické části se v pátém videu spojí v příbližně dvaceti minutovou praxi, která obsahuje pohyby a pozice pro osvěžení těla (hlavně oblasti hrudníku a dutiny břišní) a dechové praktiky pro zvýšení kapacity plic i zlepšení soustředění a celkové životní nálady.

Audio = čtyři audio nahrávky vedených meditací a kontemplací pro celkové uvolnění a pro hlubší smysl celé praxe. Hodí se poslouchat třeba na noc před usnutím nebo na konci videa s praxí jako doprovod závěrečné relaxace šávásána.

Biblio = knížka, jejíž text tvoří nosnou kostru celého projektu. 
Najdete ji zde:

Paleo = během přípravy projektu jsem pracovala na vyšívaných doprovodných ilustracích. Chtěla jsem, aby se projekt neskládal jen z výdobytků moderních technologií, ale aby se v něm odráželo i něco, co se ozývá z dávnějších dob – třeba vyšívání.

Cena: rozepisuji se k tomu níže, stačí zascrollovat dolů.

Jak s invokací pracovat: Pořadí má vnitřní smysl a aspoň poprvé doporučuji projít kapitoly tak, jak jsou očíslované a jak spolu souvisí (tedy číst, poslouchat a cvičit vždy shodné téma). Po prvním absolvování celého cyklu už lze podle mě improvizovat dle momentálních potřeb a tíhnutí. Začala bych stažením knížky:

Osobně bych navrhla přečíst si z této knížky úvod a po každé další kapitole si nastudovat její tělesné a dechové provedení na videu a zároveň se oddat jejímu tématu ve vedené meditaci na příslušném audiu

1/Šeherezáda

audio – vedená meditace:

video – vedená praxe:

2/Svatý blázen

audio – vedená meditace:

video – vedená praxe:

3/Poustevnice

audio – vedená meditace:

video – vedená praxe:

4/Fénix

audio – vedená meditace:

video – vedená praxe:

5/Celková praxe

video – vedená praxe:

Videa obsahují detaily a tipy pro fyzické provedení praxe. Symbolický význam dechových praxí a pohybů (tedy proč ten který pohyb vystihuje ten který archetyp) mi bylo žinantní uzavírat do pevné formy psaného či mluveného slova a nechávám je na semináře naživo. Multimediální projekt Invokace však tvoří smyslupný celek i tak a bude k dobrému užitku i bez účasti na “živých” seminářích. 

Semináře najdete již brzy zde.

Cena: Po dlouhém váhání jsem se rozhodla nestanovit tomuto projektu pevnou cenu, ale dát ho volně k dispozici za dobrovolný příspěvek. Já vím, já vím – lidé věci za dobrovolné příspěvky nemají moc rádi a často cítí v takových situacích rozpaky. Já ale měla hned dva důvody. 1) Je to jeden z mála mých projektů, kde si to můžu dovolit, protože s jeho přípravou souvisí  jen nízké pevné náklady jako nájmy prostor, tisk materiálů či zálohy na ubytování. 2) Během přípravy jsem si všimla, že kdykoli jsem byla rozhodnutá pro pevnou cenu, práce drhla a víc jsem se strachovala o profesionalitu, respektive neprofesionalitu a vizuální zastaralost mého provedení; kdykoli jsem se rozhodla pro dobrovolný příspěvek, přestala jsem podvědomě řešit to, že forma provedení neodpovídá současným vizuálním trendům, a práce na obsahu byla tvůrčí a inspirovaná. Argumenty proti však chápu: 

~Nikdy nevím, kolik mám dát – stydím se, že dám málo.
Ujišťuji vás, že menší i větší částka přinášejí podobnou míru, jakkoli třeba jiný druh, radosti. Malá, symbolická částka zkrášluje svět harmonií a poctivostí (dotyčný navodil rovnováhu mezi dostáváním a dáváním, i když sám nemá moc). Větší částka zase zkrášluje svět štědrostí a hojností (dotyčný je šíří a zvětšuje).
Co lze dát lepšího?!

~Nikdy nevím, kolik mám dát – bojím se, že dám moc a ošidím se.
Tak dejte míň – viz předešlý bod.

~Vždycky se chystám něco poslat a pak na to zapomenu.
Na to asi není jiná odpověď než Just do it!

~Je to o tři kliknutí víc než jen jedno kliknutí na tlačítko Koupit.
Tuto inklinaci znám samozřejmě i od sebe a moc dobrého světu nepřinesla, takže jí vycházet vstříc nehodlám.

~Lidé mají tendenci vážit si víc toho, za co zaplatili danou cenu.
Možná. Ale opět platí: podle této tendence si své kroky v životě vybírat nehodlám.

~Proč to řešíš?! Peníze jsou energie, která má proudit.
Přesně – tak ať někdy proudí zcela svobodně. 

~Všechno má svoji cenu. Nebo podobná verze Musíš znát svoji cenu.
Hluboce, přehluboce nesouhlasím. Představa, že monetizovat lze prakticky cokoli a dokonce kohokoli, je divná neuróza dnešního člověka. Já vím, že je tak svět jednodušší. Jednodušší, protože sterilnější, ale není tak lepší. Vede to k tomu, že mnoho z nás už ani nepřemýšlí o činnostech, jejichž plody nelze prodat, natož aby se pouštěla do jejich tvorby. A také k tomu, že už skoro neumíme vytvářet jiné formy vztahování se než prodejce-zákazník.

~V Česku se za dobrovolný příspěvek nedá nic dělat, protože Češi většinou sami od sebe nedávají nic nebo jen málo.
Já to risknu. (Je pravda, že v Česku máme tendenci chápat „za dobrovolný příspěvek“ jako „zdarma“. Malá nápověda: Za dobrovolný příspěvek jsou většinou nabízeny ty projekty, které by autoři rádi z povahy věci nabídli zdarma, ale nemůžou si to časově a finančně dovolit).

~Když neurčíš cenu sama, přenášíš odpovědnost na příjemce.
To je pravda. A trošku mě to mrzí, ale snad to aspoň trochu vyvažuje svoboda, kterou tím příjemce nabývá: může (ale nemusí) zaplatit až poté, co věc užije a vidí, jestli v něm rozezněla dosud němé tóny, potěšila ho, inspirovala. Částku určuje subjektivně podle hloubky toho rozeznění a podle svých současných finančních možností. Navíc každý, kdo něco dává všanc za dobrovolný příspěvek, plně přijímá risk, že ho úplně všichni s tou dobrovolnou cenotvorbou pošlou k šípku, nedostane ani vindru a odměnou mu bude jen radost z tvoření.

Pokud vám Invokace přinesla něco dobrého, můžete přispět jakoukoli částkou na tento účet: 

908539073/0800 

Nebo mi napište email, čím se vám projekt Invokace líbil, nebo naopak nelíbil (ale ne moc zostra, jo?, bylo s ním fakt hodně práce). Ohlas je taky krásná odměna.